AnaSayfa
 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

B.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, 08/03/2013 tarih ve 28581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında kurulmuştur. 

B.Ü. Döner Sermaye İşletmesinin amacı, Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını en iyi şekilde yönetebilmektir.

 

Bayburt Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim üyeleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Rektörlüğe bağlı Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler :
 

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda Bilimsel görüş vermek, araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmak,
  • Proje hazırlamak ve yürütmek,
  • Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve bilimsel rapor hazırlamak,
  • Test ve analiz çalışmaları yürütmek,
  • Kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,
  • Bu amaçlardan biri veya birkaçına yönelik benzer çalışmalar yapmak,

Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.