Tanıtım
 

 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Bayburt Üniversitesi, 5765 sayılı kanunla 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup görevi; yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil, aynı zamanda kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını geliştirmektir.

Bayburt Üniversitesi, eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış toplum üniversitelerinden ve/veya enstitülerinden biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini geliştirme sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.

Üniversitemiz kadrosunda 8’i profesör, 2’si doçent 44’ü yardımcı doçent olmak üzere toplam 212 öğretim elemanı yer almaktadır. Ayrıca idari işlemlerin zamanında ve akıcı şekilde sürdürülebilmesi için 210 idari personel görev yapmaktadır.

 

FİZİKİ ALTYAPI

15 Eylül 2008’de toplam 6400 m2 olan kapalı fiziki alanlarımız hızlı bir yapılaşma süreci sonunda 2013 yılı itibariyle yaklaşık 42.000 m2’ye ulaşmıştır. Dede Korkut Kampüsümüzün çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları 2012 yılı sonu itibariyle bitirilerek süs havuzları, 105 araçlık otopark, futbol ve basketbol sahalarının yanı sıra 650 metrekare alana sahip kafeterya ile sosyal alanların yer aldığı bir butik kampüs oluşturulmuştur.

Erzincan Yolu üzerinde yapımı devam eden yeni kampüs alanında ise ilk etapta lojman, konferans salonu, misafirhaneden oluşan sosyal tesislerimizin inşaatı tamamlanarak, lojmanlar hak sahiplerine teslim edilirken, Bayburt Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Rektörlük ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu binalarının avam projeleri yapılarak ihale aşamasına gelinmiştir.

Şehir merkezinde yer alan Dede Korkut kampüsümüzde Bayburt Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük, İdari Bina ve Kütüphane ile Kafeterya yer almaktadır. Şehir içerisinde yer alan merkez kampüsümüz öğrenci-şehir bütünleşmesini sağlamakta ve öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine de imkan tanımaktadır. Dede Korkut kampüsümüz dışında yine şehir merkezinde Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binalarımız bulunmaktadır.

 

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bayburt Eğitim Fakültesi, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 2008 yılında Bayburt Üniversitesi’ne bağlanarak bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Dede Korkut Kampüsünde yer alan ve 4 yıllık eğitim süresine sahip olan fakültemiz, 2012 yılında Bayburt Üniversitesine bağlı olarak ilk mezunlarını vermiştir.  Fakültemizde, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Eğitimi gibi alan dersleri ve bu derslere ait laboratuvar uygulamaları donanımlı derslik ve laboratuvarlarda verilmektedir. Ayrıca öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim okullarında fakültemiz öğretim elemanları rehberliğinde yürütülmektedir. Fakültemiz öğrencilerinin, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında kamuya ait farklı kurumlarla işbirliği yapılarak toplumsal hizmetlere katılımları sağlanmaktadır.

 

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİNDE AÇIK OLAN BÖLÜMLER VE ANABİLİM DALLARI

 

1) İlköğretim Bölümü

   a) Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (Aktif)

   b) Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı (Aktif)

   c) İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (Aktif)

   d) Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

   e) Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 

2) Türkçe Eğitimi Bölümü

   a) Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Aktif)

 

3) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

    a) İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

4) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

    a) Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

    b) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 

5) Eğitim Bilimleri Bölüm

   a) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

   b) Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

   c) Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

   d) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

6) Özel Eğitim Bölümü

    a) Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

    b) İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

    c) Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 2012/3363 sayılı kararının 04 Ağustos 2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla açılmıştır. Fakültemizde 2010-2011 akademik yılında Bayburt Eğitim Fakültesi’nde eğitim-öğretime başlayan ve 2012-2013 akademik yılında İlahiyat Fakültesine aktarılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ile 2013-2014 akademik yılında öğrenci alımına başlanan İlahiyat, aktif haldedir. Fakültemizde İlahiyat’a kayıtlı öğrenciler için zorunlu Arapça hazırlık dâhil öğrenim süresi 5 yıl iken, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümünün eğitim-öğretim süresi ise 4 yıldır.

Fakültemizin fiziki yapısı ile eğitim-öğretim birimleri, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği metotlarla öğrenim görmelerine imkân tanıyacak şekildedir. Öğrencilerimiz, tamamı görüntü donanımlı dersliklerde, çalışma salonlarında ders ve çalışma yapabilmektedirler. Fakültemizde iki adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet müzik sınıfı ve bir adet resim sınıfı bulunmaktadır. Ayrıca 2013-2014 akademik Yılı’ndan itibaren bir adet yabancı dil laboratuvarının aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE AÇIK OLAN BÖLÜMLER VE ANABİLİM DALLARI

1) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (Örgün ve İkinci Öğretim)

2) Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

-          Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı,

-          Tefsir Bilim Dalı

-          Kur’ân-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

-          Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

-          Hadis Bilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

-          İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

-          İslam Hukuku Bilim Dalı

Kelâm ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

-          Kelam Tarihi Bilim Dalı

-          Kelam Bilim Dalı

-          İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı

-          Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

-          Tasavvuf Bilim Dalı

Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

3) Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

-          İslam Felsefesi Bilim Dalı

-          İslam Ahlakı Bilim Dalı

-          Mantık Bilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı

-          Din Sosyolojisi Bilim Dalı

-          Din Psikolojisi Bilim Dalı

-          Din Eğitimi Bilim Dalı

-          Dinler Tarihi Bilim Dalı

-          Din Felsefesi Bilim Dalı

4) İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

-          İslam Tarihi Bilim Dalı

-          İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

-          Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

-          İslam Sanatları Bilim Dalı

-          Türk Din Musikisi Bilim Dalı

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008’de kurulmuş olup, ilk olarak 2009-2010 akademik yılında öğrenci alımı yapılmıştır. Bünyesinde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri bulunmaktadır. Dede Korkut Kampüsü içerisinde yer alan fakültemizde tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunurken, 120 bilgisayarlı bir bilgisayar laboratuvarı ile dil laboratuvarı da öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Fakültemizde bulunan 147 kişilik Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu ise üniversitemiz ve diğer kurumlar tarafından organize edilen konferans, panel, seminer, toplantı gibi geniş katılımlı aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE AÇIK OLAN BÖLÜMLER VE ANA BİLİM DALLARI

1) İktisat Bölümü (Örgün ve İkinci öğretim)

            a) İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

            b) İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

            c) İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

            d) İktisat Tarihi Anabilim Dalı

2) İşletme Bölümü (Örgün ve İkinci öğretim)

            a) Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

            b) Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

            c) Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

            d) Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

            e) Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

3) Kamu Yönetimi Bölümü

            a) Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı                                                

            b) Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı                                                                                       

            c) Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı                                                                 

            d) Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı                                                                        

4) Uluslar Arası İlişkiler Bölümü

a) Devletler Hukuku  Anabilim Dalı                                                                                   

            b) Siyasi Tarih Anabilim Dalı                                                                                  

            c) Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2008 yılında kurulan ve 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluşan Mühendislik Fakültesinin bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır. Dede Korku Kampüsü içerisinde yer alan fakültemiz, ilk mezunlarını 2012-2013 akademik yılında vermiştir. Fakültemizde 3 adet bilgisayar laboratuvarı, yabancı dil laboratuvarı, 2 adet teknik resim sınıfı, çok amaçlı konferans salonu, toplam 15 adet inşaat-gıda-makine laboratuvarları ile bir adet beton kür odası mevcuttur. Fakültemizdeki tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE AÇIK OLAN BÖLÜMLER VE ANA BİLİM DALLARI

1) İnşaat Mühendisliği (Örgün ve İkinci öğretim)

            a) Yapım Yönetimi Anabilim Dalı

b) Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

c) Geoteknik Anabilim Dalı

d) Hidrolik Anabilim Dalı

e) Mekanik Anabilim Dalı

f) Ulaştırma Anabilim Dalı

g) Yapı Anabilim Dalı

2) Makine Mühendisliği (Örgün ve İkinci öğretim)

            a) Enerji Anabilim Dalı

b) Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

c) Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

d) Mekanik Anabilim Dalı

e) Termodinamik Anabilim Dalı

3) Gıda Mühendisliği Örgün ve İkinci öğretim)

            a) Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı

            b) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı

4) Bilgisayar Mühendisliği

a) Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim Dalı

            b) Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı

            c) Kurumsal Temeller Ana Bilim Dalı

            d) Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı

5) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

a) Devreler ve Sistemler Teorisi Ana Bilim Dalı

            b) Elektromanyetik Alanlar ve Manyetik Dalga Tekniği Ana Bilim Dalı

c) Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı

            d) Haberleşme Ana Bilim Dalı

            e) Elektronik Ana Bilim Dalı

            f) Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı

6) Çevre Mühendisliği

a) Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı

            b) Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı

7) Endüstri Mühendisliği

a) Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

            b) Yöneylem Araştırma Ana Bilim Dalı

8) Kimya Mühendisliği

a) Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

            b) Kimyasal Teknikler Ana Bilim Dalı

            c) Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı

            d) Temel işlemler ve termodinamik Ana Bilim Dalı

9) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

a) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 

BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU

Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 1992 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bayburt Meslek Yüksek Okulu, 2008 yılında üniversitemizin kurulmasıyla Bayburt Üniversitesine bağlanmıştır.  Şehir merkezinde yer alan Bayburt Meslek Yüksekokulu, bölge ve ülkesinin yüksek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı, ömür boyu öğrenimi, sosyal ve kültürel zenginliği ve işgücü gelişimini teşvik etmeyi hedeflemiştir.

 

BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULUNDA AÇIK OLAN PROGRAMLAR VE BÖLÜMLER

1)   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

- Muhasebe Programı

2) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı

3) Pazarlama ve Reklamcılık

- Pazarlama ve Reklamcılık

4) Dış Ticaret Bölümü

- Dış Ticaret Programı

5) Kimya ve Kimyasal İşleme Teknikleri Bölümü

- Kimya ve Kimyasal İşleme Teknikleri Programı

6) Yönetim ve Organizasyon Bölümü

- İşletme Yönetimi

7) Elektronik ve Otomasyon Bölümü

- Elektrik ve Otomasyon Programı (İkinci Öğretim)

8) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

- Bilgisayar Teknolojileri Programı (Örgün ve İkinci Öğretim)

9) Elektrik ve Enerji Bölümü

- Elektrik ve Enerji Programı

10) Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

- Maliye Programı (Örgün ve İkinci Öğretim)

 

BAYBURT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO, 31 Mayıs 2008 tarihinde, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 2008 yılında açılan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına ilk öğrenciler 2011-2012 akademik yılında alınmıştır. Programa her yıl 25 örgün öğretim 25 ikinci öğretim öğrencisi alınmaktadır. Programda öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler ilgili meslek liseleri mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan YGS-3 (Yükseköğretim Geçiş Sınavı-3) ile seçilmektedir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri, aynı zamanda mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

 

BAYBURT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA AÇIK OLAN BÖLÜMLER

1) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

a)      Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim)

b)      İlk ve Acil Yardım Programı

2) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

a)      Çocuk Gelişimi Programı

 

BAYBURT BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, 2809 sayılı Kanunun Ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 2013/4924sayılı kararının 24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla açılmıştır. Henüz aktif halde olmayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, ülke genelinde sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi için gerekli olan nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasının yanında, Bayburt’taki amatör ve profesyonel sporcuların elde etmiş oldukları başarıların, sağlanacak profesyonel yardımla birlikte daha iler seviyelere taşınmasına da yardımcı olacaktır.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA AÇIKL OLAN BÖLÜM VE PROGRAMLAR

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü

Antrenörlük Bölümü

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2008 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilgiler Enstitümüz 2010-2011 akademik yılında İDKAB Öğretmenliği Anabilim Dalında eğitime başlayarak aktif hale gelmiştir.  2012-2013 akademik yılında İşletme ABD’de, 2013-2014 akademik yılında ise Temel İslam Bilimleri ABD ile İlköğretim ABD’de Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Matematik Eğitimi Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı ve Türkçe ABD’de de Türkçe Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Enstitümüzün temel amacı, sosyal bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarını açarak ulusal ve uluslararası araştırmalarla hem yükseköğretim hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu, objektif düşünebilen, araştıran, üreten, topluma ve insanlığa faydalı, alanında uzman öğretim elemanları yetiştirerek, dünyaca tanınmış toplum enstitüsü olabilmektir.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Üniversitelerin akademik kadrolarını oluşturacak nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi amaçlayan Fen Bilimleri Enstitümüz Rektörlüğe bağlı olarak 2008 yılında kurulmuştur.

Enstitümüz, 2010 yılında Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı programının açılmasının ardından 2012 yılında da İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında öğrenci alımına başlayarak nitelikli akademisyenler yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Enstitümüz 2013-2014 akademik yılında ise İnşaat Mühendisliği ABD ve Makine Mühendisliği ABD’nin yanı sıra Gıda Mühendisliği ABD’de de eğitim öğretime başlayacaktır.

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

 

Eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış toplum üniversitelerinden biri olmayı hedefleyen Bayburt Üniversitesi, uygulama ve araştırma merkezi olmayan üniversitenin tam anlamıyla bir üniversite olamayacağından hareketle iki uygulama araştırma merkezi ile iki eğitim merkezini hayata geçirmiştir.

Bayburt Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi adıyla faaliyete geçen merkezlerimiz, üniversitemizin gelişimine olduğu kadar Bayburt ve çevresine de önemli katkılar sunacaktır.

 

KÜTÜPHANE

Kütüphanemiz, üniversitemiz merkez yerleşkesinde 650 metrekarelik bir alan üzerinde 11 binin üzerinde basılı yayınıyla kullanıcılarına araştırma faaliyetlerini yürütebilecekleri rahat bir ortam sunmaktadır. Kütüphane otomasyon programı olarak YORDAM programı tercih edilmiş olup kullanıcılarımızın kütüphane binası içerisinde katalog taraması yapabilecekleri ve internet ortamına erişim gerçekleştirebilecekleri kablosuz internet ağı mevcuttur.

Yeni ve dinamik bir üniversite olmanın vermiş olduğu avantajla kütüphanemiz, kullanıcı istek ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak gerek basılı gerekse elektronik ortamda sürekli gelişen, büyüyen ve güncelliğini koruyan bir nitelikte koleksiyon oluşturma çalışmalarıyla hizmetlerine devam etmektedir.

 

LABORATUVARLAR

Fakültelerimizde, öğrencilerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla tamamı son model ve teknoloji araç, gereç ve ekipmanla donatılmış bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji, elektrik-elektronik, inşaat, makine, gıda ve yabancı dil laboratuvarları bulunmaktadır.

Bayburt Eğitim Fakültesi bünyesindeki bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla oluşturulmuş ve öğrencilere hizmet vermektedir. Mühendislik Fakültesi’nin gıda, inşaat ve makine laboratuvarları da 2011 yılında yaklaşık 2 milyon liralık makine ve teçhizat alımıyla kurularak hizmete açılmıştır. Çağdaş bir üniversitede olması gereken bilgisayar sınıfları Bayburt Üniversitesince oluşturulmuştur.

Temel fonksiyonu etkileşimli bir ortam sağlayıp dersin akılda daha kalıcı olmasını ve pratik bir şekilde anlatılmasını sağlamak olan akıllı tahtalar üniversitemizin tüm sınıflarında aktif olarak kullanılmaktadır.

Bilgisayar sınıflarımızda her öğrencinin tek başına kullanacağı sayıda bilgisayar vardır. Fizik, kimya, biyoloji ve yabancı dil laboratuvarlarımız da yine öğrencilerimizin derslerini pratiğe dönüştürebilecekleri materyaller kendilerine sunulmaktadır.

Bunun yanında, alt yapısı uygun olan diğer üniversitelerle internet üzerinden bağlantı kurularak karşılıklı görsel iletişim kurulabilen ve ders yapılabilen bir adet Video Konferans Salonumuz bulunmaktadır.

 

BİLGİSAYAR-İNTERNET

Güvenilir bir iletişim altyapısı ve güçlü veri tabanı ile hizmet veren üniversitemiz, Ulusal Akademik Network (ULAKNET) içerisinde yer almakta, fiber optik kablolar ile bağlantı hızı 100 mbit olup bu sayede köklü üniversiteler ile video konferans yoluyla öğrencilerin yararlanabileceği e-ders imkanı da sağlanmaktadır.  Üniversitemizin birimlerinde öğrenci kullanımına sunulan 2 dil, 1 internet olmak üzere toplam 11 bilgisayar laboratuvarı mevcut olup, 780 masaüstü ve 80 dizüstü olmak üzere toplam 860 bilgisayar ile öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Kampüsümüzde ücretsiz wi-fi internet bağlantısı mevcuttur.

 

KAFETERYA VE SOSYAL ALANLAR

Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin yiyecek ve içecek gereksinimleri, hizmet satın alınması yöntemiyle yürütülürken, yemekhanemizde, personel ve öğrencilerimizin adına düzenlenmiş olan kimlik kartlarının tanımlı olduğu otomasyon sistemi ile hizmet verilmektedir. Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında, öğrenci ve personelimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek son derece nezih ve konforlu kantinler ile Dede Korkut Yerleşkemizde üniversite personeline hizmet veren 200 kişi kapasiteli kafeterya bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin ve personelimizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen kantin ve yemekhaneler, Beslenme Hizmetleri Birimimiz tarafından sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesi amacıyla sürekli denetlemektedir.

Erzincan Yolu üzerinde inşaatı devam eden ve içerisinde fitness salonu, sauna, lokanta ile kafeterya bulunan 96 yataklı Misafirhane ise 2013 yılı sonunda hizmete girecektir.

 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Programı

Bayburt Üniversitesi AB ülkeleri üniversiteleri arasında gerçekleştirilen ve 3000 üniversitenin üyesi olduğu öğrenci, öğretim elemanı ve bilgi alışverişine dayalı ERASMUS programı üyesi olup, programa kayıtlı üniversitelerle öğrenci stajları, yoğun programlar ve ERASMUS Dil Kursları ile öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği imkânına sahiptir.Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını ve ortak projeler üretip hayata geçirmelerini teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği programı olan ERASMUS kapsamında üniversitemiz 9 farklı ülkede, anlaşma yaptığı 27 üniversite ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmektedir.

 Mevlana Programı

Üniversitemizin taraf olduğu bir diğer öğrenci değişim programı ise Mevlana Programıdır. Mevlana Değişim Programına yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler katılabilir. Üniversitemiz 2013-2014 akademik yılı itibariyle, anlaşmalı olduğu üniversitelerle Mevlana Programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmektedir.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Öğrenci Sevk ve Tedavi İşlemleri

Sağlık Hizmetleri çerçevesinde Dede Korkut Yerleşkesinde oluşturulan İlkyardım Sağlık Ünitesi biriminde, olası acil durumlar için ilk müdahale yapılarak, ihtiyaç halinde hasta bir üst sağlık kurumuna nakledilip gerekli tedavi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ve personelimiz, üniversitemizin web sitesinde yer alan linki kullanarak hastaneden ücretsiz randevu alabilmektedir.

Engelsiz Kampüs

Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri alıp, bu yönde gerekli düzenlemeleri yaparak, öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Engelli Öğrenci Birimi olarak vizyonumuz; akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin, bireyin temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, farklılıklara karşı hoşgörülü, dezavantajlı kesimlere karşı duyarlı ve ön yargılardan uzak, pozitif bakış açısı geliştirebilen bir sosyal yapıda olması, kampus ve yerleşkelerindeki tüm yapılar ile açık ve kapalı alanların engelli bireylerin ulaşılabilirliğine ve erişilebilirliğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. 

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi:

Dede Korkut Yerleşkesinde kurulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi gerek personelimiz ve aile bireyleri ve gerekse öğrencilerin psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine yardımcı olmaktadır. Birimde iletişim ve kimlik problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler ele alınmaktadır. Ayrıca her yıl üniversitemize yeni gelen öğrencilerimize, yeni hayatlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla uyum seminerleri düzenlenmektedir. Bunların dışında Bayburt ili kurumlar arası düzenlenen çeşitli konularda seminerler ve konferanslar ve sosyal projelere destek sağlanmaktadır. Bireysel görüşmelerin yanında grup terapisi de yapılmaktadır.

SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

Üniversitemizde öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun olarak, kendilerini geliştirme, dinlenme ve eğlenmelerine imkan sağlamak amacıyla sergi, kurs, konferans, konser, kutlama gibi çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve her yıl geleneksel olarak Bahar Şenlikleri yapılmaktadır. Bahar şenliklerinde, öğrencilerimizin istekleri dikkate alınarak davet edilen sanatçılar tarafından halka açık olarak verilen konserler yoğun ilgi görmektedir. Ayrıca Rektörlük, fakülteler ve öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen konferans, panel ve seminerlerde, alanında söz sahibi tanınmış isimler üniversitemizde misafir edilmiştir. Bayburt’ta ilk kez düzenlenen I. Zeka Oyunları Şenliği de yine üniversitemiz tarafından organize edilerek, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Bayburt Üniversitesi öğrenci kulüpleri, üniversitemize kayıtlı öğrencilerin; toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkararak kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak amacıyla kurulurlar.

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda yeniden yapılandırılan aktif kulüplerimizin sayısı 2013 yılı itibariyle 22 olup, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçe imkânları dâhilinde kulüp faaliyetleri desteklenmektedir.

1- Trabzonsporlular Kulübü

2- Üniaktif Liderler Kulübü

3- Türk Dünyası Araştırmaları Kul.

4- Düşünce Akademisi Kulübü

5- Sosyal Medya Kulübü

6- Dış Ticaret Kulübü

7- Uluslararası Ekonomi ve Ticaret

8- Toplum Gönüllüleri Kulübü

9- Sosyal Gençler Kulübü

10- Doğa Kaşifleri Kulübü

11- Tarih Kulübü

12- İlim Kültür ve Sanat Kulübü

13- Tiyatro Kulübü

14- Akıl Küpü Kulübü

15- Toplum Kültür Sanat  Kulübü

16- Aktif İngilizce Kulübü

17- Kariyer İnovasyonve Gir.

18- Turizm ve Gezi Kulübü

19- Arama Kurtarma

20- Maliye Kulübü

21- Fikir ve Aksiyon Kulübü

22- Bilg. Elek. Eektronik Kulübü

 

SPOR FAALİYETLERİ

 

Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra amatör branşlarda spor faaliyetine katılımları desteklenerek; boks, voleybol, masa tenisi, basketbol, kayak, kayaklı koşu, futbol, satranç, bilardo, halk oyunları, bilek güreşi ve atletizm dallarında takımlar oluşturmuştur. Üniversitemizi başarıyla temsil eden sporcularımızın ihtiyaç duyduğu spor araç ve gereçleri ile ulaşım ve konaklama giderleri, üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Katıldıkları turnuvalarda ferdi ve takım halinde önemli başarılara imza atan takımlarımız, üniversitemiz bünyesine katılan öğrenciler arasında yapılan seçmelerle her geçen gün güçlendirilmektedir.

Bayburt Üniversitesi Atlı Cirit Takımı

Üniversitemiz, bölgemizde faaliyet gösteren Balca Köyü Atlı Cirit Takımını, Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü çatısı altına alarak ata sporu olan cirite sahip çıkan ilk üniversiteler arasına girmiştir. Atlı cirit takımımız katıldığı turnuvalarda elde ettikleri birinciliklerle üniversitemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır.

 

 

BURS VE ÇALIŞMA İMKANI

 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alacak öğrenciler, belirlenen kontenjan dahilinde üniversitemiz tarafından seçilmektedir. Bununla birlikte üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme yardımı yapılmakta, ayrıca sosyal hayatta başarılı olmaları ve bütçelerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere de kısmi zamanlı statüde çalışma olanağı sunulmaktadır. 

BARINMA İMKANLARI

Bayburt’ta öğrencilerin barınması için en önemli mekânlar yurtlardır. Başta Kredi Yurtlar Kurumu yurtları olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel yurtlar da mevcuttur. Şehir, öğrenci sayısı arttıkça kendisini yeni duruma göre geliştirmekte ve her geçen yıl özel girişimle yeni yurtlar açılmaktadır. Bunun yanında başta TOKİ projeleri olmak üzere şehir genelinde hızla yükselen binalar da öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına ekonomik çözümler sunmaktadır. Öte yandan üniversitemizin yeni kampüs bitişiğinde inşaatına başlanılan 750 kişilik KYK yurdunun ise kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanmaktadır.

 

YURTLAR VE KAPASİTELERİ

 

Kredi Yurtlar Kurumu 800 kişilik Kız-Erkek Yurdu

Kredi Yurtlar Kurumu 144 Kişilik Erkek Yurdu

Kredi Yurtlar Kurumu 750 Kişilik Kız-Erkek Yurdu (inşaatı devam ediyor)

Özel Yurtlar 1412 (Kız ve erkek öğrenciler için ayrı bloklarda konaklama imkanı mevcut)

Tekil Ziyaret : 5239
Toplam Ziyaret : 18210